Методика

Методика се полаже из два дела, прво теоријски део на основу скрипте добијене од професорки а затим иде део на којем прилажете елаборат и презентујете одабрани час испред комисије.

 

metodika elaborat

metodika prezentacija