ППМ усавршавање током целог живота

Овде можете наћи сав материјал неопходан  за полагање испита за усавршавање током целог живота у оквиру програма ППМ.