А компетенција

 

A-01 Prilog 1 Lager lista

 A-02Prilog 1 Ponuda METRO-2Prilog 2 Ponuda FORMAPrilog 3 Ponuda PARTNER

 A3 Prilog 1 Ponuda INTER SPORT Prilog 2 Ponuda SPORT Prilog 3 Odluka o uslovima nabavke

A4Prilog 1 Faktura za robuPrilog 2 Ra-ìun za prevozPrilog 3 Nalog za prenosRadni zadatak

A5 Prilog 1 Ponuda MATICPrilog 2 Ponuda MIL+áPEDPrilog 3 PONUDA VOSPEDPrilog 4 – Ugovor o prevozu

A-06Prilog 1 Upit kupcaPrilog 2 Lager listaPrilog 3 – Odluka o uslovima

 A7 Prilog 1 – Kartice dobavlja-ìa

 A8 Prilog 1 Komisijski zapisnik Prilog 2 – Faktura za prevoz robe

Radni zadatak A-09 Prilog 1 Reklamacija Prilog 2 Komisijski zapisnik Prilog 3 Odluka Prilog 4 – Knjiga izlazne poste

А10- Prilog 1 Kartice kupaca  Prilog 2 – Lista kupaca  Radni zadatak A10

A11- Radni zadatak A11Prilog 1 Otpremnica Prilog 2 – Radni zadatak

Advertisements